fischer consulting

fischer Consulting är en internationellt agerande företagsrådgivning, som ger företag, institutioner och myndigheter råd inom sina respektive marknader gällande utformning av processer och implementering av Lean Management.

Vi erbjuder våra kunder genomgående processrådgivning längs hela värdekedjan – inte bara inom produktionen, utan även inom de indirekta, administrativa områdena. Vår helhetliga approach hjälper våra kunder och partner att öka sin konkurrensförmåga samt att uppnå sitt mål att arbeta så effektivt och resurssnålt som möjligt.