Hållbar utveckling

Företagsgruppen fischer tillvaratar aktivt sitt samhälleliga ansvar. Grundprinciperna för detta ansvar är fastlagda i fischers målbild och tar hänsyn till ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. fischer planerar den ekonomiska utvecklingen med långfristiga och hållbara mål, som inte får stå i motsatsförhållande till samhälleliga intressen.

fischers målbild reglerar kontakten med alla personkretsar (aktörer), som står i relation till företaget, och ledarskapsförståelsen. Den ställer även upp ramarna för den ekonomiska verksamheten. Ett förtroendefullt samarbete, tillförlitligt och beständigt agerande, ömsesidig uppskattning, ersättning i relation till arbetsinsats samt framtidsdugliga organisationsformer och arbetsmetoder ingår i målbilden precis som ett aktivt offentlighets- och pressarbete, det iakttagande av andras skyddade intellektuella äganderätter – som fischer även kräver för de egna rättigheterna – samt en aktiv medverkan i lämpliga organisationer, organ och föreningar.

fischer har sedan decennier tillbaka bedrivit ett aktivt miljöskydd. Det omfattar företagsprocesser, men även forskning kring och utveckling av resursskonande produkter.

Förutom intern utbildning engagerar sig fischer i hög utsträckning i externa utbildningsprojekt. På företaget ska samma möjligheter gälla för alla och alla ska kunna kombinera arbetet med ett familjeliv. Medarbetarnas arbetssäkerhet och hälsoskydd har hög prioritet hos fischer.

Inom ramen för sina ekonomiska möjligheter stödjer fischer sociala, kulturella och sportsliga initiativ och föreningar, som överensstämmer med företagets mål och värden.

Här hittar du information om företagsgruppen fischers ledarskapspolicy.

fischers kvalitetsanspråk – för infästningarnas värld

fischers kvalitetsanspråk – för infästningarnas värld

När det gäller infästningssystem av plast, metall eller kemiska infästningar sätter hantverkare och proffs över hela världen sin tillit till innovativa produkter, system och tjänster från fischer.

För miljön, för människorna. - Vi tar ansvar.

För miljön, för människorna. - Vi tar ansvar.

"Genom ett aktivt miljömanagement bidrar vi till att bibehålla en intakt miljö för oss själva och för framtida generationer." När det gäller infästningssystem av plast, metall eller kemiska infästningar sätter hantverkare och proffs över hela världen sin tillit till innovativa produkter, system och tjänster från fischer.