fischers kvalitetsanspråk – för infästningarnas värld

När det gäller infästningssystem av plast, metall eller kemiska infästningar sätter hantverkare och proffs över hela världen sin tillit till innovativa produkter, system och tjänster från fischer.

Med utgångspunkt från principerna i vår företagsfilosofi fascinerar vi våra kunder med produkter och tjänster som kännetecknas av kvalitet, prestation, tekniska framgångar, användarvänlighet och bästa möjliga nytta.

Tack vare marknadsorienterade produktutvecklingar, ständiga förbättringar inom alla företagsområden samt felfria produkter och tjänster blir fischer kundernas favoritpartner.

Våra processer finns beskrivna i ett integrerat managementsystem.
Med utgångspunkt från managementpolicyn har företagsmål fastlagts, som realiseras med hjälp av fischers ProzessSystem, som t.ex:

  • Kontinuerlig förbättring
  • Handlingskraftiga medarbetare
  • Starka processer
  • Just-in-Time-principer

Viktig anvisning för våra kunder: Här hittar du inom några dagar våra aktuella ISO 9001- och 14001-certifikat.