Levnadsbeskrivning Klaus Fischer

Sedan över 40 år har professor h.c. senator mult. h.c. diplomingenjör (yrkeshögskola) Klaus Fischer lett företagsgruppen fischer Under hans ledning utvecklade sig ett medelstort företag, som fortfarande fokuserade sig starkt på Tyskland och plastpluggar, till ett globalt agerande företag. Inom infästningsteknik stärktes fischer ställning till att bli marknadsledare i Europa och världsledare för pluggar – med ett ständigt växande produktionssortiment. Genom övertagande av de viktigaste konkurrenterna i Tyskland Upat GmbH & Co. (Emmendingen) och ROCCA Bauchemie GmbH + Co. (Denzlingen) byggdes en stark kompetens upp inom kemiska infästningar och stålankare. Klaus Fischer har även konsekvent drivit på internationaliseringen genom att grunda och köpa bolag samt genom att bygga upp ytterligare produktionsorter i Europa, Asien och USA. Genom att upprätta de nya affärsområdena bilsystem (högvärdig fordonsinteriör) och processrådgivning breddade han företagsgruppens ekonomiska bas.

1987 införde Klaus Fischer fischers målbild, där de värden som är bindande för alla medarbetare inom företaget är definierade: innovation, egenansvar och seriositet. Tidigt såg han behovet av nya organisationsstrukturer och ledningsmetoder. Enligt idéerna inom den japanska kaizen (kontinuerlig förbättring) utvecklade han en egen filosofi för att förbättra alla företagsprocesser och för att undvika slöseri (fischer ProzessSystem). För sitt enastående engagemang inom företagsintern och extern utbildning och fortbildning erhöll Klaus Fischer 2007 Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden av första klass (motsvarande officer)

Kort biografi

Född 1950-08-17 i Freudenstadt,
gift, två barn.

 • Studier yrkeshögskola Konstanz till diplomingenjör yrkeshögskola (1971-75)
 • Inträde i fischerwerke (1975)
 • Tillträde som teknisk chef (april 1976)
 • Utnämnande till vd för hela företaget (januari 1980)
 • Ekonomimedalj från förbundslandet Baden-Württemberg (januari 1996)
 • Hederssenator på Universität für Bodenkultur (universitet för förnyelsebara resurser), Wien (oktober 1997)
 • Hederssenator på Universität Stuttgart (Stuttgarts universitet), (oktober 1999)
 • Förtjänstorden i band (motsvarande riddare) av Förbundrepubliken Tysklands förtjänstorden (juli 2001)
 • Hedersmedalj i orten Altheim (mars 2006)
 • Medborgarmedalj i kommunen Waldachtal (maj 2006)
 • Hedersprofessor på Tongji-universitetet, Shanghai (januari 2007)
 • Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden av första klass (motsvarande officer) (september 2007)
 • Stadssigill från Padua, universitetsstadens högsta utmärkelse (april 2009)
 • "Award of Excellence" i CLUB 55 – European community of experts in marketing and sales (juni 2009)
 • Kompetenspris Baden-Württemberg (maj 2010)
 • Hedersmedborgare i kommunen Waldachtal (oktober 2010)
 • Upptagande i familjeföretagets Hall of Fame (januari 2012)
 • DiY-Lifetime-Award (december 2012)
 • Klaus Fischer hedras med "Grashof-Denkmünze", den högsta utmärkelsen från den tyska ingenjörsföreningen VDI (maj 2013)


Milstolpar sedan övertagandet som vd för hela företaget år 1980:

 • Utvidgning till företagsgruppen fischer (UGf) och till ledande infästningsspecialist genom övertagande av Upat GmbH & Co., Emmendingen, den 1993-01-01 och ROCCA Bauchemie GmbH + Co., Denzlingen, den 1997-01-01.
 • 1982: fischer CBOX (förvaringssystem för musikkassetter) utgjorde grundstenen för inträdet i bilbranschen; idag producerar fischer automotive systems högvärdiga interiörkomponenter för bilindustrin
 • Övertagande av majoritetsandelen i företagsgruppen (den 3 maj 1990 98 procent av andelarna sedan den 1 mars 2001)
 • Företagets internationalisering: 42 dotterbolag i 31 länder ( november 2012)
 • Införande av fPS (fischer ProzessSystem) för att realisera smala, kundnära processer inom alla företagsområden
 • Införande av en företagsmålbild med de centrala begreppen
  • Innovation
  • Egenansvar
  • Seriositet
 • Utbildningskvot över genomsnittet på 9 procent och ett utbildningsutbud över genomsnittet: språk- och kreativitetskurser, socialpedagogiska seminarier, företagsplaneringslekar, utlandsvistelser
 • Kvalitetsmanagement (certifierad enligt DIN ISO 9001)
 • Aktivt miljöskydd (EU-validering med längsta möjliga löptid)

fischer Contact

fischer Sverige AB

fischer Sverige AB

Tenngatan 4

602 23 Norrköping

Sweden

Tel.: +46 11 31 44 50
Fax: +46 11 31 19 50