Ditt fischer-mervärde

Vi är där för dig:

Besöksadress:
fischer Sverige AB, Tenngatan 4, 602 23, Norrköping
Telefonnummer: +46 11 31 44 50
Faxnummer: +46 11 31 19 50
Order e-mail: order@fischersverige.se
Allmänna frågor: info@fischersverige.se

Vår service - din fördel:

  • Individuell, teknisk rådgivning från erfarna och högkvalificerade tekniker och ingenjörer
  • Framtagning av individuella dimensioneringar för förankringar med utgångspunkt från dina uppgifter om lastvärde resp. påverkningar
  • Stöd för anslutningskonstruktioner med optimerad plugganvändning
  • Hjälp från tekniska servicemedarbetare för provmontage, provdragningar och rådgivning på plats
  • Målgruppsbaserad, teknisk rådgivning för projektörer, hantverkare och återförsäljare
  • Framtagning av speciallösningar och samordning med beslutarna
  • Jämförande beräkning och bestämning av optimala fischer-produkter i jämförelse med konkurrerande produkter
  • Stöd vid bearbetning av mängdförteckningar
  • Stöd vid infästningsdimensioneringar såsom dynamik, värmedimensionering, redundanta system och liknande

fischer Contact

fischer Sverige AB

fischer Sverige AB

Tenngatan 4

602 23 Norrköping

Sweden

Tel.: +46 11 31 44 50
Fax: +46 11 31 19 50