Service

ACT-systemet är inte begränsat till innovativa infästningsprodukter. Det här är bara början. Fastighetsspecialister hos ACT Competence Centers erbjuder arkitekter, konstruktörer och hantverkare omfattande support från planeringsstadiet och statiska beräkningar till "on time" leverans till arbetsplatsen. Deras service omfattar även tillhandahållande av designprogramvara och instruktioner för användare samt rådgivning vid val av lämpliga fischerborrmaskiner.

ACT Service-erbjudanden:

Applikationsteknisk rådgivning

  • Bestämning av ultimata laster och ankarval
  • Råd och stöd för ramverk
  • Stöd för licensprocedurer (licens för enskilda fall eller godkännande av bygginspektionen)
  • ACT-tjänst över hela världen

Maskintjänster

  • Teknisk rådgivning om val av maskiner
  • Hyra eller köp av maskiner
  • Vid behov tillverkas kundens specifikationer
  • Demonstration / instruktion av vår expertutbildad personal
  • Maskiner som tillhandahålls av fischer serviceingenjörer

fischer A|C|T

Frågor? Välkommen att kontakta oss!
fischer Sverige AB
Tenngatan 4 
60223 Norrköping
sc93-delivery-2