Lösningar för planerare och konstruktionsingenjörer

fischer kompetens. Ger dig en stabil grund.

Det etablerade namnet för konstruktörer

  • Vi stöder konstruktörerma att spara tid och kostnader effektivt, vilket påverkar alla stadier av byggandet.
  • Samarbetet börjar redan i den förberedande fasen, till exempel under förankringsspecifikation, under dimensionering av speciella konstruktioner och under provdesigner.
  • Med nyhetsbrev, mail och personlig kontakt informerar vi alla kunder och konstruktörer kontinuerligt.
  • Den beprövade mjukvaran fischer FIXPERIENCE hör självklart till verktygen hos många konstruktörer.

Planeringshjälpmedel

Tillförlitliga planeringshjälpmedel som vår designprogramvara FIXPERIENCE hjälper dig som planerare och konstruktionsingenjör, säker och pålitlig i ditt dagliga arbete.

Till FIXPERIENCE-översikten 

Problemlösande expertis även i extremt svåra fall

  • Vi hjälper dig effektivt tillsammans om redan befintliga förankringar inte utförts ordentligt och korrekt.
  • Även om basmaterialet inte beror på officiella godkännanden, hittar vi en säker och pålitlig lösning.
  • Vår expert-Hotline hjälper dig alltid med know-how, om kravet är dynamiskt eller kräver seismiska godkännande.
  • Även om det finns ett extremt krav på temperatur eller korrosion, kan konstruktörer förlita sig på praktisk erfarenhet av lång tid.

Din kontaktperson för teknisk rådgivning

Niklas Svensson

Tefontid teknisk rådgivning
Måndag - fredag 8:00 - 16:00
fe80::2c2c:371:f52e:7ce6%8