Product group image
Application picture
Application picture
1   1

Mässingsplugg PA 4

Mässingsplugg för tunna skivmaterial

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Den korta mässingspluggen PA 4 kräver endast ett kort förankringsdjup och är då lösningen för tunna skivmaterial.
 • Den speciella ytstrukturen som PA 4 har förhindrar att den vrids runt i borrhålet. Detta ger högre montagessäkerhet.
 • Innergängan tillåter att använda vanliga metriska skruvar som kan anpassas idealt för tillämpningen.

Tillgängliga produktvarianter

Applikationer och godkännande

Applikationer
 • Handtag
 • Fästvinkel
 • Möbelbeslag
 • Lampor
Byggnadsmaterial
 • Träplattematerial
 • Plastplattor
 • Betong
 • Massiv tegel
 • Kalksand-helsten
 • Natursten med hög densitet
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.

Montageanvisning

Funktion
 • Pluggen PA 4 lämpar sig för förmontage.
 • När den metriska skruven skruvas in expanderar mässingpluggens främre del upp, vilket ger en säker infästning i grunden.
 • Beräkning av skruvlängd vid plugg som ska ligga i linje med väggen: plugglängd + montagedetaljens tjocklek = minsta skruvlängd.
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic

Dokument för nedladdning

fe80::2c2c:371:f52e:7ce6%8