Product group image
Application picture
Application picture
1   1

Universalplugg UX GREEN

Första pluggen av förnybara råvaror

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Universalpluggar UX GREEN produceras av mer än 50% förnybara råämnen. Detta har fastställts av den oberoende certifieringsanstalten DIN CERTCO / TÜV Rheinland.
 • Säker och hållbar som UX-pluggen, tack vare den beprövade nylonkvaliteten från fischer.
 • Råmaterialet står inte i konflikt med produktionen av näringsämnen eller djurföda och inkräktar inte heller på odlingsytorna.
 • Den universella funktionsprincipen (expansion eller knytning) tillåter användning i alla sorters massivt, perforerat och skivmaterial. Därför är UX det rätta valet om förankringsunderlaget är okänt.

Tillgängliga produktvarianter

Applikationer och godkännande

Applikationer
 • Bilder
 • Armaturer
 • Sockellister
 • Lätta hängskåp
 • Handdukshållare
 • Spegelskåp
 • Gardinskenor
 • Tvättbordsinfästningar
 • TV-konsoler
 • Infästningar för VVS
Byggnadsmaterial
 • Betong
 • Gipskartong - och gipsfiberplattor
 • Håltegel
 • Hålblock i lättbetong
 • Ihåliga takelement gjorda av tegel och betong
 • Kalksand-hålsten
 • Kalksand-helsten
 • Natursten
 • Lättbetong
 • Spånskivor
 • Gipsskivor i helmaterial
 • Helblock av lättbetong
 • Massiv tegel
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.
För detaljer, se motsvarande dokument

Montageanvisning

Funktion
 • Vid inskruvningen expanderar UX GREEN i massivmaterialet och knyter sig i hålrummet.
 • Den erforderliga skruvlängden beräknas av pluggens längd + montagedetaljens tjocklek +1 x skruvdiameter.
 • Lämplig för trä- och spånskiveskruv samt skruvstift.
 • Vid skivmaterial får den icke gängade delen av skruven inte vara längre än montagedetaljen.
 • Avståndet från kanten måste vara minst en plugglängd.
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic

Dokument för nedladdning

fe80::1c61:2ad1:f52e:7ce5%5