Art.-No. 552060

FVC PB

Topfunktioner
  • Dammfri avfallshantering av farligt damm.
  • Certifierad enligt dammklass M.

Fördelar/produktbeskrivning

Monteringsanvisningar

Tekniska data

Dokument för hämtning

sc10-cd-2