Product group image
Application picture
Application picture
1   1

Spikplugg N-PK/-SM/-S D A2

Spikplugg för enkelt snabbt och ekonomiskt montage

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Ett snabbt slagmontage minskar arbetsbördan och tillåter ekonomiskt seriemontage.
 • Den inbyggda slagspärren förhindrar att pluggen expanderar (klämmer åt) för tidigt och underlätter därmed montaget.
 • Spikpluggens gänga i kombination med krysspår-hållaren möjliggör att skruven kan demonteras igen.
 • Ett brett sortiment av diametrar, nyttolängder och huvudformar tillåter dig att hitta den rätta pluggen för varje infästning.

Tillgängliga produktvarianter

Applikationer och godkännande

Applikationer
 • Underkonstruktioner i trä och metall
 • Vägganslutnings- och putsprofiler
 • Folier
 • Plåtar
 • Kabel- och rörklämmor
 • Hålband
Byggnadsmaterial
 • Betong
 • Kalksand-helsten
 • Murtegel
 • Natursten
 • Helblock av lättbetong
 • Lättbetong
 • Gipsskivor i helmaterial
 • Håltegel
 • Kalksand-hålsten
 • Hålblock i lättbetong
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.
För detaljer, se motsvarande dokument

Montageanvisning

Funktion
 • Spikplugg N är lämpad för genomsticksmontage.
 • När spikpluggen bultas in expanderar pluggen åt två håll och sätter sig därmed fast i byggmaterialet.
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic

Dokument för nedladdning

fe80::1c61:2ad1:f52e:7ce5%5