Product group image
Application picture
Application picture
Video
1   1

Fill & Fix injection fixing

Den mångsidiga flytande pluggen

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Den flytande pluggen Fill & Fix fungerar oberoende av borrhålets storlek eller byggmaterialet. Således finns ett flertal användningar som täcks med endast en produkt.
 • I den uthärdade flytande pluggen kan träskruv direkt skruvas in. Därmed får man ett enkelt och snabbt montage.
 • Tack vare den speciella recepturen kan skruven i den flytande pluggen både skruvas in och ut. Därmed är det möjligt att återmontera komponenter på samma ställe.
 • Fill & Fix kan både slipas och målas och är lämplig för att fylla igen icke använda borrhål innan målning.

Tillgängliga produktvarianter

Applikationer och godkännande

Applikationer
 • Reparation av upprivna eller för stora borrhål
 • Reparation av lossade möbelgångjärn och dylikt
 • Infästning av lätta föremål i komplicerat eller icke stabilt byggmaterial (gamla hus)
 • Infästning av lätta föremål inomhus och i UV-skyddade områden utomhus
Byggnadsmaterial
 • Betong
 • Håltegel
 • Hålblock i lättbetong
 • Ihåliga takelement gjorda av tegel och betong
 • Trämaterial
 • Kalksand-hålsten
 • Kalksand-helsten
 • Natursten med hög densitet
 • Skivmaterial
 • Lättbetong
 • Gipsskivor i helmaterial
 • Helblock av lättbetong
 • Massiv tegel
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.

Montageanvisning

Funktion
 • Fill & Fix är en tvåkomponenters lösningsmedelfri injektionsmassa på polyuretanbas som appliceras i borrhålet, där den skummas upp lite grand och härdas.
 • Volymökningen vid härdning garanterar god hållfasthet, även i ostabila eller komplicerade byggmaterial.
 • I den uthärdade massan kan man efter ca 2 minuter utan förborrning montera eller demontera skruvar, krokar, öglor osv. som man normalt använder i trä, upp till Ø 6 mm.
 • För hål- och skivmaterial ska de medföljande silhylsorna användas.
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic

Dokument för nedladdning

fe80::2c2c:371:f52e:7ce6%8