Product group image
Application picture
Application picture
Video
1   1

Distansmontagesystem Thermax 12 / 16

Godkänt distansmontage med termisk separation i värmeisoleringskompoundsystem (WDVS)

Tillgängliga produktvarianter

Applikationer och godkännande

Applikationer
För termiskt separerade infästning av:
 • Markiser
 • Förtak
 • Franska balkongräcken
 • Luftkonditioneringar
 • Satellitanläggningar
Byggnadsmaterial
Godkänd för:
 • Betong, sprucken och icke sprucken betong
 • Håltegel
 • Hålblock i lättbetong
 • Kalksand-hålsten
 • Kalksand-helsten
 • Massiv tegel
 • Lättbetong
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.
För detaljer, se motsvarande dokument

Montageanvisning

Funktion
 • Systemen Thermax 12 och 16 är lämpliga för förmontage.
 • Den självskärande, glasfiberförstärkta plastkonan skär sig vi montaget rakt genom putsen in i isoleringsmaterialet.
 • Konan stänger av värmebryggan tillförlitligt.
 • Vid mer resistenta typer av puts
  (t.ex. tjock betongputs) rekommenderas att använda det bifogade Thermax -fräsbladet för uppfräsning.
 • Vid försegling av ringspalten med multilim- och fogmassan KD tätas fasaden i putsytan.
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Visa monteringsanvisning som PDF

Dokument för nedladdning

fe80::1c61:2ad1:f52e:7ce5%5