Product group image
Application picture
Application picture
1   1

Gipsankare metall GKM

Den självborrande metallpluggen för gipskartong och gipsfiberplattor

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Pga. sina materialegenskaper kan GKM-pluggen användas tillsammans med olika skruvar, krokar och öglor i gipskartong och gipsfiberplattor. Därmed får man ett brett användningsområde.
 • Den vassa, självskärande gängan tillåter en säker och formanpassad infästning. Därmed uppnås en hög bärförmåga.
 • Krysspåret tillåter inskruvning med traditionella skruvmejslar eller bits. Inget särskilt sättverktyg behövs.
 • Pga. pluggens korta längd är platsbehovet bakom plattan minimalt. GKM kan således även användas på infästningar där plattjockleken eller hålrumsdjupet är okända.

Tillgängliga produktvarianter

Applikationer och godkännande

Applikationer
 • Bilder
 • Armaturer
 • Elinstallationer
 • Inredningsdetaljer
Byggnadsmaterial
 • Gipsfiberplattor
 • Gipskartongplattor
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.

Montageanvisning

Funktion
 • GKM lämpar sig för förmontage.
 • Den självskärande metallpluggen GKM skär sig formande in i gipskartongplattan.
 • Montage i plan med plattmaterialet. Undvik att skruva in pluggen för långt. Om batteriskruvdragare används bör därför åtdragningsmomentet begränsas.
 • Anpassad till trä-, plåt- och spånskiveskruvar från Ø 4,0 till 5,0 mm.
 • Gipsfiberplattor och dubbelt uppsatta gipskartongplattor ska förborras med Ø 8 mm.
 • Inte lämpligt för kaklade gipskartongplattor.
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic

Dokument för nedladdning

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9