Insättnings- och pådragarverktyg GKW

Snabbt och enkelt montage utan förborrning

Tillgängliga produktvarianter

Montageanvisning

Funktion
  • Insättnings- och pådragarverktyget GKW spänns in i bithållaren på en vanlig batteriskruvdragare.
  • Därefter sätter man gipsankaret GK på sättverktyget.
  • Sedan kan man montera pluggen i gipskartongplattan med sättverktyget i infällt montage.
  • Denna installation är även optimal för seriemontage.
fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8