Skensystem FLS

Skensystem FLS

Enkel men stark

FLS-systemet möjliggör ekonomiska och säkra montage av flera olika sorters installationer. Tack vare sin flexibla uppbyggnad och de förmonterade kopplingselementen går FLS lätt och snabbt att montera.

Skensystemet består av tre delar:

Montageskenorna FLS, konsolerna ALK, skenfoten SF Clix 31 och montagevinkeln MW Clix 90 är en del; liksom de optimerade anslutningselementen FHS Clix, FSM Clix M, FSM Clix P och tillhörande vinklar och kopplingar.

Montageskenorna FLS är nyckeln för installationen. Skenans unika form med tandad kant gör att kopplingsdelarna hålls säkert på plats i skenan. Hålen i montagevinklarna ger bästa möjliga hållfasthet i montageskenan. Längdskalan på skenorna gör det enkelt att kapa skenan och positionera tillbehören. För de 31 mm breda FLS-skenorna finns det tre höjder: 17 mm, 30 mm, 37 mm. Materialtjockleken är 1-1,2 mm.

Clix-kopplingarna kan enkelt fixeras med en 90 graders rotation och vilket gör installationen snabb och tidsbesparande för montören. Clix-kopplingarnas design gör det enkelt att positionera och justera montagen.  


Gå till FLS-sortimentet

Montageskena FLS

  • De avlånga hålen på skenorna på 8,5 mm eller 10,5 mm gör det enkelt att hitta rätt infästning för att montera skenan i grundmaterialet. 
  • Enhetlig bredd på 31 mm.
  • Tandningen i montageskenan fixerar kopplingsdelarna optimalt. 
  • Längdskalan på montageskenan gör det enkelt att kapa den samt att justera tillbehören under installationen.
  • Tre olika höjder (17, 30 och 37 mm) ger hög grad av flexibilitet.

Skenfot SF Clix 31 och montagevinkel MW Clix 90 º

  • Alla Clix-kopplingar fixeras genom att roteras 90 graders. Det gör montaget enkelt och tidsbesparande. 
  • De förmonterade förankringsbasplattorna garanterar en tidsbesparande och enkel installation.
  • Den unika anordningen säkerställer att rätt installationsläge sätts in i montageskenan.

Applikation

Konsol på montageskenan

Stabil skruvad anslutning på baksidan av montageskenan, HK31.

Skenkonstruktioner som en konsol

Enkel justering inuti montageskenan genom clixelementet på MW 90 graders clix.

Systemutvidgning med skenanslutningar

Säker anslutning metall till metall genom döljande anliggning på glidmuttern FSM Clix P.

Luftventilationsfäste med montageskena

Tidssparande och säker installation med den förmonterade SFEnkel och säker installation genom optimal bärkraft med lätta montageskor, samt akustisk avkoppling med EMS-kanalgummi. Clix 31.

Kanalfästningar på golvet

Tidssparande och säker installation med den förmonterade SF Clix 31.

Rack med två nivåer

Samankopplad installation längs med och över skenan på grund av de speciella hållarhållarna på anslutningselementet SV 31.
cd-cd44994c-8z6mq