Skensystem FLS

Enkel och bärande

FLS-systemet möjliggör en ekonomisk och säker installation av horisontella och vertikala installationer. På grund av sin modulära struktur och de redan monterade byggnads- och anslutningselementen i fabriken är det enkelt och snabbt att montera.

Det rörliga skensystemet består av tre huvudelement:

Montageskenorna FLS, upphängningsfästena ALK, förmonterad sadelfläns SF Clix 31 och montagevinkeln MW Clix 90 grader är ett element; liksom de optimerade anslutningselementen FHS Clix, FSM Clix M, FSM Clix P och tillhörande vinklar och anslutningar.

Montageskenorna FLS är nyckelelementet för installationen. På grund av den unika formen med tänder säkerställs en stabil hållfasthet i byggnadselementen. Hålbilden i alla vinklar säkerställer bästa möjliga hållfasthet i elementen på montageskenan. Skalningen möjliggör precis korsning och placering av basplattorna. För de 31 mm stora FLS-skenorna och upphängningsfästet finns det tre höjder: 17 mm, 30 mm, 37 mm. Materialtjockleken är 1-1,2 mm.

Clix-elementen kan enkelt fixeras med en 90 graders rotation och möjliggöra en snabb och tidsbesparande installation för installatören. Plastfjäderben på clixelementen möjliggör en enkel förskjutning och justering av anslutningselementen, där bland annat rörklämmorna för installationen är monterade.

Gå till FLS-sortimentet

Montageskena FLS

  • De skiftande slitshålen med 8,5 mm eller 10,5 mm bredd, säkerställer optimal fastsättning i underjorden.
  • Enhetlig bredd pa 31 mm.
  • Tandningen i montageskenan fäster optimalt
  • Perfekt håll på anslutningselementen på grund av de fyra profilerna i hörnen inuti montageskenan.
  • Skalningen av montageskenan förenklar exakt korsning av skenor och placering av basplattor
  • Tre olika kanalhöjder (17, 30 och 37 mm) försäkrar hög flexibilitet

Förmonterade konstruktionselement sadelfläns SF Clix 31 och monteringsvinkel MW Clix 90 º

  • På grund av 90 graders rotation säkerställer alla clix fixeringselement en enkel, tidsbesparande fixering inuti montageskenorna.
  • De förmonterade förankringsbasplattorna garanterar en tidsbesparande och enkel installation.
  • Den unika anordningen säkerställer att rätt installationsläge sätts in i montageskenan.

Optimerade anslutningselement

FHS Clix

Det speciella fjäderbenet på clix-elementen säkerställer det nödvändiga kontakttrycket för enkel justering inuti montageskenan.

FSM Clix P

Det unika och dolda stödet på FSM Clix P-plastskonstruktionen garanterar en anslutning utan plastskenor för anslutning metall till metall.

FSM Clix M

Det uttalade stoppelementet i clix-elementet möjliggör en exakt och   felfri 90 graders rotation i montageskenan.

SV 31

Den unika hållhållaren på anslutningselementet garanterar en sammankoppling längs och över skenans riktning.

Applikation

Kanalfästningar på golvet

Tidssparande och säker installation med den förmonterade SF Clix 31.

Skenkonstruktioner som en konsol

Enkel justering inuti montageskenan genom clixelementet på MW 90 graders clix.

Luftventilationsfäste med montageskena

Enkel och säker installation genom optimal bärkraft med lätta montageskor, samt akustisk avkoppling med EMS-kanalgummi.

Systemutvidgning med skenanslutningar

Säker anslutning metall till metall genom döljande anliggning på glidmuttern FSM Clix P.

Rack med två nivåer

Samankopplad installation längs med och över skenan på grund av de speciella hållarhållarna på anslutningselementet SV 31.

Lätt, nedsänkt rörförankring

Enkel justering av den hängande positionen i montageskenaen med glidmuttern FSM Clix M genom det speciellt utvecklade fjäderbenet.

Konsol på montageskenan

Stabil skruvad anslutning på baksidan av montageskenan, HK31.

Rörförankring på montageskena

Exakt och felfri 90 graders rotation av FHS Clix genom det speciella stoppelementet.

Ventilationsrörets fastsättning på väggen

Stabil och säker hållare fastsättning genom vinkelbeslag WS 31/45 º.

Elektronisk plattform på upphängningsfäste

Enkelt och optimerat på massiva fästbeslag genom olika upphängningsbeslag ALK.

sc93-delivery-1