Product Picture
Application Picture
Application Picture
1   1

Termoz SV II Ecotwist

Innovativ och djupt försänkbar WDVS-plugg för samtliga materialklasser

fischer termoz SV II ecotwist är perfekt för säker infästning av tryckbeständig isolering som är mellan 100 och 400 mm tjock. Den är lämplig för såväl termiska isoleringssystem som för polystyrenskivor av PIR-typ eller homogena stenullsskivor i betong, massiv- och håltegel, och lättbetong. ETA-godkännandet garanterar ett säkert montage. Infästningen består av en grå plugghylsa med skiva och skruv. Termoz SV II ecotwist sätts väldigt djupt, snabbt och precist. Isoleringsdisken skruvas försiktigt in i infästningen när den roterar. Det enhetliga förankringsdjupet för alla grundmaterial och den universella storleken för alla isoleringstjocklekarna ökar enkelheten och sparar tid och lagringsutrymme.

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Ett enhetligt förankringsdjup för allt byggmaterial.
 • En plugg för isoleringsmaterialtjocklekar mellan 100 mm och 400 mm. Därmed ökar produktiviteten, man får en tidsbesparing och behöver mindre lagringsutrymme.
 • Robust sättverktyg med anslagsskiva för enkel och exakt sättning.
 • Infästningen är skonsam mot isoleringen, eftersom skruvtallriken skär sig in rent och snyggt.
 • Sättningskontroll sker genom trycktest med sättverktyget.

Tillgängliga produktvarianter


0

Applikationer och godkännande

 • Infästning av WDVS polystyren-hårdskumskivor på betong och murbruks-byggmaterial och homogena mineralullskivor från Knauf
 • Djupt försänkt montage
 • Materialklasser A, B, C, D, E
 • Betong
 • Betong (skalmur)
 • Murtegel
 • Kalksand-helsten
 • Hålblock i lättbetong
 • Håltegel
 • Kalksand-hålsten
 • Lättbetong
 • Lättballastbetong
 • Sepa Parpaing (fransk sten)
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.

Tillåtelse

 • ETA-12/0208
 • ETA-12/0208
 • DoP No. 0058
 • DoP No. 0136

Montageanvisning

Funktionsmåde
 • Pluggen sätts genom isoleringen in i borrhålet och skruvas in med sättverktyget.
 • Skruvtallriken och skruven har samma gängstigning. Därmed skruvas de samtidigt genom isoleringen tills vridsäkringen stöter mot underlaget.
 • Sedan passerar stålskruven in i expansionszonen. Samtidigt trycks kompressionszonen ihop tills några millimeter återstår och pluggen förankras i underlaget.
 • Sättningen är avslutad när markeringsringen trycker mot isoleringen.
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture

Dokument för nedladdning

godkännanden

Titel Typ Skapad Giltig till
ETA - European Technical Assessment (PDF, 2 MB) ETA-12/0208 2017-05-26
ETA - European Technical Assessment (PDF, 3 MB) ETA-12/0208 2017-12-05
DOP - Declaration of Performance (PDF, 1 MB) Declaration of Performance fischer termoz SV II ecotwist, according European Technical Assessment ETA-12/0208 DoP No. 0058 2017-06-02
DOP - Declaration of Performance (PDF, 1 MB) Declaration of Performance fischer termoz SV II ecotwist, according European Technical Assessment ETA-12/0208 DoP No. 0136 2017-12-12

fe80::835:20ef:f52e:7ce5%5