Product group image
Application picture
Application picture
1   1

Ögleskruv för byggnadsställning GS12

Standardförankringen för byggnadsställningar

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Det optimala samspelet av byggnadsställningens ögleskruv och plugg ger hög hållfasthet och därmed mer säkerhet.
 • En professionellt utfört svets förhindrar att öglan böjs upp.
 • De separat tillgängliga täckkåporna har en stor diameter som övertäcker lätt uppspruckna borrhål på ett snyggt sätt.

Tillgängliga produktvarianter

Applikationer och godkännande

Applikationer
 • Fasad-byggnadsställningar
 • Linor
 • Kedjor
 • Pergolas
 • Armaturer
 • Tvättlinor
 • Hängande blomkorgar
Byggnadsmaterial
GS 12 + S 14 ROE är lämplig för:
 • Betong
 • Kalksand-helsten
 • Natursten med hög densitet
 • Massiv tegel
 • Helblock av lättbetong
GS 12 + S 16 H R är lämplig för:
 • Håltegel
 • Kalksand-hålsten
 • Lättbetong
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.
För detaljer, se motsvarande dokument

Montageanvisning

Funktion
 • För att nå maximal bärförmåga får nylonpluggar användas endast en gång.
 • För hålsten och lättbetong rekommenderar vi en kombination med plugg S 16 H R.
 • Inskruvningsmärket tillåter okulär kontroll vid montaget och gör installationen både enkelt och problemfritt.
 • Vid användning utan plugg i trä krävs förborrning. Borrdiametern bör då vara likt skruvens kärndiameter.
 • Passande täckkåpor AD 12x40 (se sida ) för att försluta kvarvarande borrhål för S14 ROE.
 • Inte lämpligt för gungor, hängmattor och liknande.
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic

Dokument för nedladdning

fe80::1c61:2ad1:f52e:7ce5%5