Product group image
Application picture
Application picture
1   1

Ögleskruv GS

Universal-ögleskruv för användning tillsammans med fischer pluggar eller direkt i trät

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Ett optimalt samspel av ögleskruv och plugg ger hög hållfasthet och därmed mer säkerhet.
 • En professionellt utfört svets förhindrar att öglan böjs upp.

Tillgängliga produktvarianter

Applikationer och godkännande

Applikationer
 • Linor
 • Kedjor
 • Pergolas
 • Armaturer
 • Tvättlinor
 • Hängande blomkorgar
Byggnadsmaterial
 • Betong
 • Kalksand-helsten
 • Natursten med hög densitet
 • Massiv tegel
 • Håltegel
 • Kalksand-hålsten
 • Helblock av lättbetong
 • Trä
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.
För detaljer, se motsvarande dokument

Montageanvisning

Funktion
 • Vid användning i trä krävs förborrning. Borrdiametern bör då vara likt skruvens kärndiameter.
 • Maximal bärförmåga uppnås i kombination med pluggarna som rekommenderas av fischer (se tabellen ”Tekniska data”). Nylonpluggar får användas endast en gång.
 • Inte lämpligt för gungor, hängmattor och liknande.
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic

Dokument för nedladdning

fe80::2c2c:371:f52e:7ce6%8