Product group image
Application picture
1   1

Ringmutter RI

Mutter med lyftögla för alla plugg med gängstång

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Tack vare den metriska innergängan kan ringmutter RI användas flexibelt med ett flertal stålankare eller gängstänger som t.ex. FH II, FHB II-A, RG M, FZA, FAZ II och FIS A.

Tillgängliga produktvarianter

Applikationer och godkännande

Applikationer
 • Linor
 • Kedjor
 • Pergolas
 • Armaturer
 • Tvättlinor
 • Hängande blomkorgar
Byggnadsmaterial
i linje med det använda ankaret
 • Betong, sprucken och icke sprucken betong
 • Massiv och perforerad tegel
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.

Montageanvisning

Funktion
 • Ringmuttern ska användas tillsammans med en plugg med gängstång. Detaljerade funktionsprincip finns beskrivna i kapitel ”Tunglast-infästning stålankare” och ”Tunglast-infästning kemi”. Till exempel följande pluggar kan användas: FHB II, RG M, FZA, FAZ II, FIS A.
 • Inte lämpligt för gungor, hängmattor och liknande.
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic

Dokument för nedladdning

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9