Product Picture
Application Picture
Application Picture
Video
1   1

Fill och Fix

Flytande plugg och reparationsmassa för de svåra fallen.

Flytande plugg och reparationsmassa, perfekt för reparation/förstärkning av borrhål eller för infästning av lättviktsobjekt i svåra eller nedfallna byggnadsmaterial som finns i gamla byggnader.

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Den flytande pluggen Fill & Fix fungerar oberoende av borrhålets storlek eller byggmaterialet. Således finns ett flertal användningar som täcks med endast en produkt.
 • I den uthärdade flytande pluggen kan träskruv direkt skruvas in. Därmed får man ett enkelt och snabbt montage.
 • Tack vare den speciella recepturen kan skruven i den flytande pluggen både skruvas in och ut. Därmed är det möjligt att återmontera komponenter på samma ställe.
 • Fill & Fix kan både slipas och målas och är lämplig för att fylla igen icke använda borrhål innan målning.

Tillgängliga produktvarianter


0

Applikationer och godkännande

 • Reparation av upprivna eller för stora borrhål
 • Reparation av lossade möbelgångjärn och dylikt
 • Infästning av lätta föremål i komplicerat eller icke stabilt byggmaterial (gamla hus)
 • Infästning av lätta föremål inomhus och i UV-skyddade områden utomhus
 • Betong
 • Håltegel
 • Hålblock i lättbetong
 • Ihåliga takelement gjorda av tegel och betong
 • Trämaterial
 • Kalksand-hålsten
 • Kalksand-helsten
 • Natursten med hög densitet
 • Skivmaterial
 • Lättbetong
 • Gipsskivor i helmaterial
 • Helblock av lättbetong
 • Massiv tegel
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.

Montageanvisning

Funktionsmåde
 • Fill & Fix är en tvåkomponenters lösningsmedelfri injektionsmassa på polyuretanbas som appliceras i borrhålet, där den skummas upp lite grand och härdas.
 • Volymökningen vid härdning garanterar god hållfasthet, även i ostabila eller komplicerade byggmaterial.
 • I den uthärdade massan kan man efter ca 2 minuter utan förborrning montera eller demontera skruvar, krokar, öglor osv. som man normalt använder i trä, upp till Ø 6 mm.
 • För hål- och skivmaterial ska de medföljande silhylsorna användas.
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture

Dokument för nedladdning

fe80::2894:2c1c:f52e:7ce6%5