Product Category Picture
Application Picture
Application Picture
1   1

Metallplugg FMD

Metallplugg för trä- och spånskiveskruv

fischer FMD är en metallexpander som är extra passande för säker infästning av gas- och vattenledningar, kabel- och rörkonsoller i betong, lättbetong och massiva och ihåliga grundmaterial men även i gips. Specialexpanden monteras genom förmontage och hamras in direkt in i lättbetong utan förborrning. Inskruvning av skruven gör att pluggen expanderar och metalltänderna fäster ankaret säkert i byggmaterialet. De invändiga ribborna hos FMD möjliggör säker skruvstyrning. Användning av träskruv ökar flexibiliteten. De utvändiga tänderna expanderar i byggmaterialet, och försäkrar därmed en hög lastbärande förmåga.

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Metallpluggen FMD är speciellt lämplig för tekniska installationer.
 • Den yttre tandkragen hakar sig in i byggmaterialet och ger stor bärförmåga.
 • Den ribbade geometrin på insidan av FMD-pluggen är lämplig för trä- och spånskiveskruvar och tillåter en säker iskruvning. Detta ger högre säkerhet vid montage och ett bredare användningsområde.

Tillgängliga produktvarianter


0

Applikationer och godkännande

 • Gasledningar
 • Vattenledningar
 • Kabel- och rörklämmor
 • Betong
 • Håltegel
 • Hålblock i lättbetong
 • Ihåliga takelement gjorda av tegel och betong
 • Kalksand-hålsten
 • Kalksand-helsten
 • Natursten med hög densitet
 • Lättbetong
 • Helblock av lättbetong
 • Gipsskivor i helmaterial
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.

Montageanvisning

Funktion
 • Metallpluggen FMD lämpar sig för förmontage.
 • Vid inskruvningen expanderarexpanderar FMD upp och de tandade metallkanterna förankrar pluggen i byggmaterialet.
 • Den nödvändiga skruvlängden beräknas som: plugglängd + tjocklek av puts och/eller isolering + tjocklek på montagedetaljen eller montagedistansen + 1 x skruvdiameter.
 • Lämplig för trä- och spånskiveskruv.
 • Borrdiametern måste anpassas till materialets tryckhållfasthet. Ju större tryckhållfasthet, ju större ska borrdiametern vara. I lättbetong med låg tryckhållfasthet kan pluggar med mått 6x32 och 8x38 monteras direkt (utan att förborra).
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture

Dokument för nedladdning

10.209.131.26