Product Category Picture
Application Picture
Application Picture
Video
1   1

DUOPOWER

Kraftfull och smart dubbelfunktionsplugg

fischer DUOPOWER är en intelligent 2-komponentplugg med tre produktfunktioner. Den intelligenta universalpluggen passar för infästning i alla grundmaterial. Detta möjliggör en mängd användningsområden med bara en plugg. Fischer DUOPOWER anpassar sig själv automatiskt efter grundmaterialet och överför de högsta lasterna genom de tre produktfunktionerna: vikning, expansion och knut. Återkopplingen från pluggen vid iskruvningen ger extra säkerhet. fischer DUOPOWER 6x50,8x65 och 10x80 är tack vare längden extra passande för infästning i ihåliga grundmaterial, lättbetong, murverk och gips.

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Tvåkomponentsmaterial för högsta lastvärden och intelligent funktion beroende på grundmaterialet.
 • Bra återkoppling från pluggen. Du känner direkt när pluggen är installerad perfekt.
 • Den korta plugglängden garanterar snabbt montage utan att behöva borra djupt.
 • Den smala pluggkragen förebygger att pluggen glider in i borrhålet.
 • Det tandade antirotationslåset förebygger rotation i borrhålet under installation.
 • Det större förankringsdjupet hos DUOPOWER 6x50,8x65 och 10x80 innebär att pluggen passar perfekt för infästningar i ihåliga grundmaterial såsom lättbetong och murverk.

Tillgängliga produktvarianter


0

Applikationer och godkännande

 • TV-konsoler
 • Armaturer
 • Vägghyllor
 • Spegelskåp
 • Brevlådesystem
 • Bilder
 • Rullgardin
 • Gardinskenor
 • Tvättbordsinfästningar
 • Infästningar för VVS
 • Bad- och VC-installationer
 • Hängskåp
 • Köksfläktar
 • Betong
 • Massiv tegel
 • Kalksand-helsten
 • Lättbetong
 • Håltegel
 • Kalksand-hålsten
 • Gips konstruktionsskiva
 • Gipskartong - och gipsfiberplattor
 • Hålblock i lättbetong
 • Ihåliga takelement gjorda av tegel, betong och liknande
 • Natursten
 • Spånskivor
 • Gipsskivor i helmaterial
 • Helblock av lättbetong
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.
För detaljer, se motsvarande dokument

Montageanvisning

Funktion
 • DUOPOWER lämpar sig för förmontage och genomsticksmontage.
 • Kombinationen av två material i samband med multipla funktionsprinciper (expansion, viker sig, knytning) ger bredare användningsområden i de flesta byggmaterial med maximala belastningar.
 • Den erforderliga skruvlängen beräknas av pluggens längd + montagedetaljens tjocklek +1 x skruvdiameter.
 • Lämplig för trä- och spånskiveskruv.
 • Vid skivmaterial får den icke gängade delen av skruven inte vara längre än montagedetaljen.
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 3 Picture
Mounting Strip 3 Picture
Mounting Strip 3 Picture
Mounting Strip 3 Picture

Dokument för nedladdning

fe80::243d:cda:f52e:7ce6%5