Product Category Picture
Application Picture
Application Picture
1   1

Expansionsplugg SX GREEN

Den kraftiga nylonpluggen med 4-faldig expansion

fischer SX GREEN är en expansionsplugg av mer än 50% förnyelsebart råmaterial. Pluggen är tillgänglig i storlekar från 5x25 till 12x60 mm och finns valfritt med skruvar. Pluggen överför kraft optimalt in i byggmaterialet genom fyrvägsexpansion. Antirotationslåset fäster SX GREEN hårt i borrhålet. Fischer SX GREEN är förstahandsvalet när det kommer till infästning av lampor, badrumsartiklar och toaletter och lättare väggskåp i betong och lättbetong, men också i murverk av massiva och ihåliga material. De olika varianterna med olika kragar förebygger att pluggen glider in i borrhålet. Varianterna med större förankringsdjup är perfekta för infästning i ihåliga byggmaterial, lättbetong och puts.

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Den kraftiga 4-faldiga expansionen ger en optimal kraftfördelning i byggmaterialet och därmed uppnås hög hållfasthet och säkerhet.
 • Rotationsstoppet förhindrar att pluggen roterar i borrhålet.
 • Pluggskaftet är expansionsfritt och därmed förhindras ytspänningar som kan skada kakel och puts.
 • Montagetiden reduceras tack vare det enkla och snabba genomsticksmontaget.
 • SX GREEN finns tillgängligt i diametrar mellan 5 och 12 mm.
 • Expansionspluggen SX GREEN produceras av mer än 50% förnybara råämnen. Detta har fastställts av den oberoende certifieringsanstalten DIN CERTCO / TÜV Rheinland.
 • Råmaterialet står inte i konflikt med produktionen av näringsämnen eller djurföda och inkräktar inte heller på odlingsytorna.

Tillgängliga produktvarianter


0

Applikationer och godkännande

 • Armaturer
 • Garderober
 • Rörelsedetektorer
 • Sockellister
 • Lätta väggregaler
 • Spegelskåp
 • Brevlådesystem
 • TV-konsoler
 • Spaljéer
 • Fönsterluckor
 • Bad- och VC-installationer
 • Betong
 • Håltegel
 • Hålblock i lättbetong
 • Ihåliga takelement gjorda av tegel och betong
 • Kalksand-hålsten
 • Kalksand-helsten
 • Natursten med hög densitet
 • Lättbetong
 • Gipsskivor i helmaterial
 • Helblock av lättbetong
 • Massiv tegel
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.
För detaljer, se motsvarande dokument

Montageanvisning

Funktion
 • SX GREEN lämpar sig för förmontage och genomsticksmontage.
 • Vid inskruvningen expanderar SX GREEN åt fyra håll och sätter sig därmed säkert fast i byggmaterialet.
 • Lämplig för trä- och spånskiveskruv distansskruvar.
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture

Dokument för nedladdning

fe80::1028:22b8:f52e:7ce5%5