Product Category Picture
Application Picture
Application Picture
1   1

Plugg M

Den kraftfulla nylonexpandern med mässningskon för metrisk gänga

fischer M är en expansionsplugg av högkvalitativt nylon med en mässingskon för metrisk gänga- fischer M passar framför allt för infästning av maskiner, skyddsgaller och kontrollådor i massiva grundmaterial. Expansionspluggen sätts i förmontage. När skruven eller gängstången roteras expanderar mässingskonen och pluggen förankras mot borrhålets vägg. Pluggens stora utvändiga diameter möjliggör en pålagd last i byggmaterialet. Detta ökar den lastbärande förmågan.

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Pluggens större ytterdiameter gör att belastningen i byggmaterialet fördelas över en stor yta. Därmed får man maximal bärförmåga.
 • Pluggens stora expansion gör den okänslig mot byggtoleranser. Därmed får man ett enkelt och säkert montage.
 • Innergängan tillåter användningen av metriska skruvar och gängstänger och möjliggör samtidigt demonteringsbart infällt montage och återanvändning av fästpunkten. Därmed uppnås hög flexibilitet.

Tillgängliga produktvarianter


0

Applikationer och godkännande

 • Maskiner
 • Skyddsgaller
 • El-skåp
 • Betong
 • Natursten med hög densitet
 • Massiv tegel
 • Kalksand-helsten
 • Helblock av lättbetong
 • Lättbetong
 • Gipsskivor i helmaterial
 • Hålblock i lättbetong
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.

Montageanvisning

Funktion
 • M-pluggen lämpar sig för förmontage.
 • När skruven vrids in expanderar M-pluggens inre mässingskona upp och förankrar pluggen säkert i byggmaterialet.
 • Den erforderliga skruvlängen beräknas av pluggens längd + montagedetaljens tjocklek.
 • Lämplig för metriska skruvar och gängstänger.
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture

Dokument för nedladdning

fe80::28ea:34ef:f52e:7ce5%5