1   1

Highbond-ankare FHB II-A L

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Tack vare det stora förankringsdjup som ankarstången FHB II-A L har uppnår systemet maximala lastvärden. Således behövs färre fästpunkter och mindre ankerplattor.
 • Den koniska geometrin av ankarstänger typ FHB II-A L har optimerats för höga dragbelastningar. Därmed uppnås högsta möjliga användbarhet i dragbelastad betong.
 • Ankarstången FHB II-A L är godkänd för användning tillsammans med patron samt injektionsmurbruk. Detta ger maximal flexibilitet för tillämpningen.
 • Om ankarstången FHB II-A L används tillsammans med patron FHB II-P/-PF, kan man bortse från borrhålsrengöring. Detta spar värdefull tid vid montage.
 • Om ankarstången FHB II-A L används tillsammans med injektionsmurbruk FIS HB, kan man problemlöst utföra genomsticksmontage med hjälp av ringspaltfyllning.

Tillgängliga produktvarianter

Applikationer och godkännande

Applikationer
 • Räcken
 • Fasader
 • Trappor
 • Stålkonsoler
 • Maskiner
 • Siloanläggningar
 • Master
 • Påkörningsskydd
 • Stålbyggkonstruktioner
 • Byggnadskonstruktioner i trä
Byggnadsmaterial
Godkänd för:
 • Betong C20/25 till C50/60, sprucken och icke sprucken betong
Även lämplig för:
 • Betong C12/15
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.

Tillåtelse

 • DoP No. 0019
 • DoP No. 0085
 • DoP No. 0130
 • DoP No. 0756-CPD-0081

Montageanvisning

Funktion
 • FHB II-A L är ett infästningsankare som expanderar kontrollerat och är avsett för förmontage och genomsticksmontage.
 • Vid genomsticksmontage av FHB II-A L måste ringspalten fyllas upp med Highbond-specialmurbruk FIS HB.
 • Ankarstången kan valfritt sättas med Highbond-specialmurbruk FIS HB eller patron FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED och limmas fast med hela ytan i borrhålet.
 • Vid åtdragning av sexkantmuttern dras ankarstängerna in i skålen med murbruk som spänner sig upp mot borrhålsväggen.
 • Det styrenfria vinylester-murbruket tätar borrhålet fullständigt.
 • Vid användning av murbrukspatronen sätts ankarstången in med en slaghammare i en vrid- och slag-rörelse. I detta samband ska sättverktyget RA-SDS (artikel nr. 62420) användas.
Visa monteringsanvisning som PDF

Dokument för nedladdning

godkännanden

Titel Typ Skapad Giltig till
(PDF, 2 MB) DoP No. 0019 2017-01-31
(PDF, 1 MB) DoP No. 0085 2016-04-29
(PDF, 5 MB) DoP No. 0130 2017-12-20
(PDF, 1 MB) DoP No. 0756-CPD-0081 2013-06-12

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9