Injekteringspistol, manuell

Manuell injektionspistol för patroner

Talar man om infästning med ankarmassa kan de två komponenterna i patronen bara pressas ut ur patronen och blandas genom högt tryck. För att garantera att detta sker korrekt och på ett effektivt och materialsparande sätt erbjuder fischer både manuella injekteringspistoler för olika patronstorlekar. Patronen placeras i pistolen och massan matas fram genom att manövrera handtaget.

Produktbeskrivning

Fördelar
  • Injektionspistoler för enkel manuell installation av ankarmassor.
  • Den robusta designen möter de hårda kraven på byggarbetsplatsen och erbjuder därmed en lång livslängd.

Tillgängliga produktvarianter


0

Applikationer och godkännande

  • Energisparande utmatning av ankarmassa

Montageanvisning

Funktionsmåde
  • Patronen placeras i pistole, massan pressas ut genom att manövrera handtaget.
fe80::40:2e21:f52e:7ce6%5