Injekteringshjälpmedel

Injektionshjälpmedel för att fylla borrhålen vid armeringsanslutningar

Produktbeskrivning

Fördel
  • Injekteringsanordningarna tillåter en jämn och blåsfri fyllning av borrhålet.

Tillgängliga produktvarianter

Montageanvisning

Funktion
  • Injekteringsanordningarna sätts upp på en förlängningsslang som sedan skjuts in i borrhålet.
fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9