Product group image
Application picture
Application picture
Video
1   1

Betongskruv ULTRACUT FBS II 8-14

Den högpresterande betongskruven för absolut monteringsfrihet

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Den bästa möjliga flexibiliteten i belastnings- och fixturtjocklek med upp till tre tillåtna montagedjup.
 • Den specialiserade sågtandgeometrin gör det möjligt för skruven att snabbt skära in i betongen.
 • Ingen borrhålrengöring krävs för montering i tak eller golv eller vid användning av hålborr med sug.
 • Förankringen är fri från expansion vilket garanterar lägsta möjliga axiella avstånd och kantavstånd.
 • ETA-godkännande omfattar applikationer i sprucken betong (ETA Option 1) och icke sprucken betong samt seismiska prestandakategorier C1 och C2.
 • Justering som överensstämmer med godkännandet gör det möjligt att lossa betongskruvarna 2x, för att placera material under och / eller justera fixturen.
 • Nationellt godkännande reglerar multipel användning för tillfällig förankring (t ex formkonstruktion, stämp).

Tillgängliga produktvarianter

Applikationer och godkännande

Applikationer
 • Räcken
 • Konsoler/Bottenplattor
 • Metallprofiler
 • Hyllsystem
 • Skyddsbarriärer
 • Tröskel-/bjälklagsförankringar
 • Tillfällig förankring, t.ex. av byggarbetsplatsutrustning, stämp
 • Skalväggar
Byggnadsmaterial
Godkänd för:
 • Betong C20/25 till C50/60, sprucken och icke sprucken betong
Även lämplig för:
 • Betong C12/15
 • Hel byggmaterial
 • Murverk med tät struktur
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.

Tillåtelse

 • ETA-15/0352
 • DoP No. 0078
 • DoP No. 0146
 • Z-21.8-2049
För detaljer, se motsvarande dokument

Montageanvisning

Funktion
 • ULTRACUT FBS II är lämplig för genomsticksmontage.
 • Vid installation i tak och golv krävs ingen borrhålsrengöring. För borrhål i golvet måste man borra 3x djupare än borrhålets diameter.
 • Installeras med slagskruvdragare med passande hylsa eller ett anpassat torxbits.
 • När den intergrerade brickan är i kontakt med fixuren garanteras korrekt montage av skruven (visuell montagekontroll).
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic

Dokument för nedladdning

godkännanden

Titel Typ Skapad Giltig till
ETA - European Technical Assessment (PDF, 5 MB) European Technical Assessment for fischer concrete screw ULTRACUT FBS II ETA-15/0352 2018-10-30
DOP - Declaration of Performance (PDF, 2 MB) DoP No. 0078 2016-04-19
DOP - Declaration of Performance (PDF, 3 MB) DoP No. 0146 2018-11-06
DIBt, National German Approval (PDF, 1 MB) Z-21.8-2049 2016-07-13 2021-07-13

fe80::1c61:2ad1:f52e:7ce5%5