Product group image
Application picture
Application picture
Video
1   1

Säkerhetsexpander FAZ II

För högsta krav. Kraftfull och flexibel.

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Det beprövade expanderclipset ger högsta möjliga bärförmåga. Därmed behövs färre fästpunkter och mindre ankarplattor.
 • Ett minskat förankringsdjup möjliggör betydligt mindre borrhålsdjup och leder till ett märkbart snabbare montage.
 • Färre hammarslag och bra friktion av skruven gör att infästningen blir märkbart enklare och komfortablare.
 • De internationella godkännandena garanterar maximal säkerhet och högsta möjliga användbarhet. Även tillämpningar i jordbävningsområden (seismisk murbruksklass C1 + C2) är täckta av dessa godkännanden. ICC-certifikatet gäller endast vid standardförankringsdjup.

Tillgängliga produktvarianter

Applikationer och godkännande

Applikationer
 • Stålkonstruktioner
 • Räcken
 • Konsoler
 • Stegar
 • Kabelstegar
 • Maskiner
 • Trappor
 • Portar
 • Fasader
 • Träkonstruktioner

Tillåtelse

 • ETA-05/0069
 • DoP No. 0009
 • DoP No. 0081
 • DoP No. 0121
 • DoP No. 0756-CPD-0062
 • ESR-2948
För detaljer, se motsvarande dokument

Montageanvisning

Funktionsprincip/montage
 • FAZ II lämpar sig för förmontage och genomsticksmontage och dess långa gänga är optimal för distansmontage.
 • När muttern dras åt, dras konbulten in i expanderclipset och spänner fast det mot borrhålets vägg.
 • När det föreskrivna vridmomentet har uppnåtts sitter ankaret fast och klarar den angivna lasten.
 • För seriemontage rekommenderar vi att använda ankarbult-sättverktyget FABS.
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic
Installation graphic

Dokument för nedladdning

godkännanden

Titel Typ Skapad Giltig till
ETA - European Technical Assessment (PDF, 3 MB) ETA-05/0069 2017-07-03
DOP - Declaration of Performance (PDF, 1 MB) Declaration of Performance fischer Anchor bolt FAZ II, according European Technical Assessment ETA-05/0069 DoP No. 0009 2015-03-11
DOP - Declaration of Performance (PDF, 2 MB) DoP No. 0081 2016-08-16
DOP - Declaration of Performance (PDF, 2 MB) Declaration of Performance fischer Anchor bolt FAZ II, according European Technical Assessment ETA-05/0069 DoP No. 0121 2017-07-10
DOP - Declaration of Performance (PDF, 1 MB) DoP No. 0756-CPD-0062 2013-05-14
ICC-Approval (PDF, 1 MB) ESR-2948 2018-01-01 2020-01-31
Factory Mutual (PDF, 128 KB)

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9