INSTALL-FIX

Programmet tar användarna steg för steg genom designprocessen. En statusdisplay informerar kontinuerligt användarna om det statiska belastningsutnyttjandet av det valda installationssystemet. Upp till tio olika standardlösningar inkl konsoler, ramar och skenor bibehållas en snabbvalsflik. Alternativt kan utformningen av mer komplexa system startas genom att förvälja det önskade installationssystemet. Programmet tillåter ändring av skenornas storlek, samt antal och avståndet för stödpunkterna för bästa utnyttjandet av systemet.

I ett nästa steg kan typ, diameter, isolering och antal rör, som installationssystemet måste bära, definieras.
Alternativet att ange ihåliga eller medietillförda rör i det grafiskt visade stödsystemet genererar automatiskt lastmodeller, vilket ger de nödvändiga statiska bevisen för kanalsystemen. Vidare är det möjligt att direkt ange ytterligare belastningar, t ex luftkanaler, kabelbrickor, eller bara fritt definierbara punkt eller linjära belastningar. Förutom en verifierbar utskrift, genererar programmet också en produktlista över komponenterna som är nödvändiga för det valda systemet efter att ha fullbordat konstruktionen, t.ex. konsoler, gängade stänger, kanaler, rörklämmor och tillbehör.

Till nedladdningar och systemkrav

Din kontaktperson för teknisk rådgivning

Tefontid teknisk rådgivning
Måndag - fredag 8:00 - 16:00

fischer ab
Nygatan 93
602 34 Norrköping

sc93-delivery-1