RAIL-FIX

RAIL-FIX är lösningen för snabb design av balkong räcke, räcken till trappor inomhus och utomhus. Programmet stöder användaren med många fördefinierade fästvariationer och olika geometrier på ankarplattan.

Genom den strukturerade inmatningsvägledningen säkerställs en snabb och felfri inmatning av värde. Posterna är omedelbart synliga i grafiken, varigenom endast respektive relevanta inmatningsdata visas. Detta förenklar översikten och förhindrar misstag.
Påverkan av vindbelastningar bestäms och beräknas på grundval av den giltiga uppsättningen regler. Valet av bifogad påverkan kan ske via en fördefinierad urvalsskärm eller också föras in individuellt.

En kontrollerbar utgång med alla nödvändiga detaljer kompletterar programmet.

Till nedladdningar och systemkrav

Din kontaktperson för teknisk rådgivning

Tefontid teknisk rådgivning
Måndag - fredag 8:00 - 16:00

fischer ab
Nygatan 93
602 34 Norrköping

sc93-delivery-1