Teknisk rådgivning

fischer kompetens. Ger dig en bra planering.

Din kontaktperson för teknisk rådgivning

Tefontid teknisk rådgivning
Måndag - fredag 8:00 - 16:00

fischer ab
Nygatan 93
602 34 Norrköping

Det etablerade namnet för konstruktörer

  • Vi stöder konstruktörerma att spara tid och kostnader effektivt, vilket påverkar alla stadier av byggandet.
  • Samarbetet börjar redan i den förberedande fasen, till exempel under förankringsspecifikation, under dimensionering av speciella konstruktioner och under provdesigner.
  • Med nyhetsbrev, mail och personlig kontakt informerar vi alla kunder och konstruktörer kontinuerligt.
  • Den beprövade mjukvaran fischer FIXPERIENCE hör självklart till verktygen hos många konstruktörer.

fischer specialister i säljkåren

  • Vi stöttar våra kunder på plats på byggarbetsplatsen. Vi ger råd och hjälper till att fixa allt professionellt. Utdragsprov på plats säkerställer extra säkerhet. Speciellt för svåra byggmaterial.
  • Ändamålsenligt, inte bara för säkerheten: I samarbete med våra kunder utvecklar vi effektiva och ekonomiska infästningslösningar på plats.. Montageprocesserna optimeras med tanke på de generella framstegen på byggarbetsplatsen.

Problemlösande expertis genom fischers specialister

  • Samma sak gäller i telefon: Ingenjörer och tekniker, som ger frågor och svar, har lång praktisk erfarenhet och vet hur de handelsspecifika kraven ska kunna värderas.
  • För våra kunder är vi pålitliga kontaktpersoner via telefon, oavsett om de vill prata om byggmaterial, laster, ankardesigner, förankringsämnen, godkännanden eller konstruktion av anslutningskomponenter.
  • Våra specialister är glada att svara på frågor som är kvalificerade från hantverkare om anbud
  • Storskaliga projekt kräver särskild kunskap. På begäran kommer en av fischerexperterna att vara en fast del av byggarbetsgruppen.
sc93-delivery-1