Teknisk rådgivning

fischers kompetens. Ger dig rätt planering.

Det etablerade namnet för konstruktörer

  • Vi stöder konstruktörerna i att spara tid och kostnader på ett effektivt sätt.
  • Samarbetet börjar redan i planeringsstadiet, till exempel vid dimensioneringen av speciella konstruktioner.
  • Med nyhetsbrev, mail och personlig kontakt informerar vi alla kunder och konstruktörer kontinuerligt.
  • Den beprövade mjukvaran fischer FIXPERIENCE är ett självklart verktyg hos många konstruktörer.

fischer specialister i säljkåren

  • Vi stöttar våra kunder på byggplatsen. Vi ger råd och hjälper till att fixa allt på ett professionellt sätt. Utdragsprov på plats säkerställer extra säkerhet. Speciellt för svåra grundmaterial.
  • Ändamålsenligt, inte bara för säkerheten: i samarbete med våra kunder utvecklar vi effektiva och ekonomiska infästningslösningar på plats.. Montageprocesserna optimeras med tanke på de generella framstegen på byggarbetsplatsen.

Problemlösande expertis genom fischers specialister

  • Samma sak gäller i telefon: våra ingenjörer och tekniker har lång praktisk erfarenhet för att kunna ge dig de svar du behöver.
  • För våra kunder är våra kontaktpersoner nåbara via telefon oavsett om du vill prata om grundmaterial, laster, beräkningar, godkännanden eller olika konstruktioner av infästningskomponenter.
  • Storskaliga projekt kräver särskild kunskap. På begäran kan en av våra experter att vara en fast del av arbetsgruppen.
Din kontaktperson för teknisk rådgivning

Telefontid teknisk rådgivning

cd-cd44994c-qggdm