Infästning i isoleringsmaterial

Direkt infästning i isoleringen, utan köldbryggor.


Hittade 1 produktfamiljer och 4 varianter

Hittade 1 produktfamiljer och 4 varianter

Cellplastinfästning FID

Cellplastinfästning FID

Infästning i isoleringen utan värmebrygga
4 Visa varianter
Sett 1 från 1 produkter

Infästning i isoleringsmaterial

Direkt infästning i isoleringen, utan köldbryggor.

Ofta behöver lättare infästningar såsom brevlådor, lampor och rörelsedetektorer monteras efter användning av ett utvändigt sammansatt värmeisoleringssystem (ETICS). fischer har utvecklat en väldigt praktisk och kostnadseffektiv lösning för direkt infästning av dessa i isoleringen. Detta betyder att inga köldbryggor uppstår efter infästningsprocessen.

sc93-delivery-1