Infästning av ETICS/isolering

Säkert grepp i isolerade väggar tack vare fischers infästningsprodukter


Hittade 5 produktfamiljer och 40 varianter

Hittade 5 produktfamiljer och 40 varianter

TherMax 8

TherMax 8

Den termiskt uppdelade självstående installationen i utvändigt sammansatta värmeisoleringssystem
7 Visa varianter
TherMax 10

TherMax 10

Den termiskt uppdelade självstående installationen i utvändigt sammansatta värmeisoleringssystem
24 Visa varianter
TherMax 12

TherMax 12

Den godkända självstående installationen med termisk uppdelning i utvändiga sammansatta värmeisoleringssystem
2 Visa varianter
TherMax 16

TherMax 16

Den godkända självstående installationen med termisk uppdelning i utvändiga sammansatta värmeisoleringssystem
3 Visa varianter
Cellplastinfästning FID

Cellplastinfästning FID

Infästning i isoleringen utan värmebrygga
4 Visa varianter
Sett 5 från 5 produkter

Infästning av ETICS/isolering

Säkert grepp i isolerade väggar tack vare fischers infästningsprodukter

Montage för fixturer i och på sammansatta isoleringssystem på platser med speciella krav på infästningen. Köldbryggor måste undvikas och belastningar som uppstår måste säkert överföras i det lastbärande underlaget. Lätta laster kan säkras direkt i isoleringen med en specialplugg, exempelvis FID. För infästning av mediumstora laster är mekaniska självstående installationssystemen TherMax 8 och 10 perfekta. Vid fastsättning av tunga laster som också utsätts för höga belastningar av vind är de självstående installationssystemen TherMax 12 och 16 det bästa alternativet. Dessa är säkert förankrade med de ETA-godkända ankarmasssorna från fischer.

sc93-delivery-2