Sökord
Säkert grepp i isolerade väggar tack vare fischers infästningsprodukter

Infästning av ETICS/isolering

Montage för fixturer i och på sammansatta isoleringssystem på platser med speciella krav på infästningen. Köldbryggor måste undvikas och belastningar som uppstår måste säkert överföras i det lastbärande underlaget. Lätta laster kan säkras direkt i isoleringen med en specialplugg, exempelvis FID. För infästning av mediumstora laster är mekaniska självstående installationssystemen TherMax 8 och 10 perfekta. Vid fastsättning av tunga laster som också utsätts för höga belastningar av vind är de självstående installationssystemen TherMax 12 och 16 det bästa alternativet. Dessa är säkert förankrade med de ETA-godkända ankarmasssorna från fischer.
sc93-delivery-2