Product Picture
Application Picture
Application Picture
Video
1   1

Thermax 10

Den termiskt uppdelade självstående installationen i utvändigt sammansatta värmeisoleringssystem

fischer Thermax 10 är en lösning för termiskt separerad infästning i utvändiga sammansatta värmeisoleringssystem (ETICS) och ickebärande lager. Gängstången har en glasfiberförstärkt kon och och skär sin egen väg genom isoleringsmaterialet utan sättverktyg. Konen på huvudet bryter den termiska bron. Det justerbara systemet pasasr för infästning i ETICS och ickebärande lager på 45 mm till 180 mm tjocklek. fischer Thermax 8 kan hålla mellantunga laster som lampor, brevlådor och lysrör i betong, lättbetong och murverk av håltegel och massivt tegel.

Produktbeskrivning

Fördelar
 • Det självstående montaget möjliggör att fixturen kan justeras till önskad position, där tryckmärken och skada på ETICS undviks.
 • Plastkonen skapar en termisk bro mellan fixturen och den inre fixturen och erbjuder energioptimerad infästning.
 • Den glasfiberförstärkta plastkonen skär sin egen väg genom ETICS med en perfekt låsning, och möjliggör enkelt och snabbt montage utan behov av speciella verktyg.
 • Att kombinera Thermax 10 med universalplugg UX erbjuder en säker förankring i underlaget.
 • Utan pluggen UX är direktmontage i träunderlag möjlig efter förborrning.

Tillgängliga produktvarianter


0

Applikationer och godkännande

För termiskt separerade infästning av:
 • Skyltar
 • Armaturer
 • Brevlådor
 • Rörelsedetektorer
 • Stuprör
 • Åskledare
 • Jalusigejder
 • Betong
 • Håltegel
 • Hålblock i lättbetong
 • Kalksand-hålsten
 • Kalksand-helsten
 • Murtegel
 • Lättbetong
 • Trä
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.

Montageanvisning

Funktionsmåde
 • Thermax 10-systemet passar för förmontage.
 • Den självborrande glasfiberförstärkta konen skär sig själv genom gipsen in i isoleringen under montage.
 • Anti-kyl-konen använder en termisk barriär för att minska värmeförlust.
 • Montage utan några specialverktyg.
 • För användning i trä utan plugg, ska både trät och gipset förborras: Thermax 10: d0 = 18 mm, h0 = 50 mm.
 • Utbudet innefattar också infästning med metrisk skruv M6/8/10, plåtskruvar 6.3 mm, träskruv 6.0 mm eller träskruv 4.5 - 5.5 mm vid användning av SX 5 expansionsplugg.
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Mounting Picture
Visa monteringsanvisning som PDF

Dokument för nedladdning

fe80::2c2c:371:f52e:7ce6%8