fischer DUOPOWER
Kombinationen av 2 komponenter ger fler funktioner.
fischer DUOPOWER

Pluggen för infästningar i alla grundmaterial

fischer DuoPower är en universalplugg som automatiskt anpassar sig efter grundmaterialet och som uppnår maximalt lastvärde tack vare de tre funktionsprinciperna - vikning, expansion och knytning. Denna nylonplugg kombinerar två nylonsorter i en produkt för maximal prestanda jämfört med standardlösningar.  

Fördelarna i korthet:

Bästa möjliga känsla:
Bästa möjliga känsla (feel-god-faktor) i pluggen. Du känner direkt när pluggen uppnår rätt expansion.  
Längre versioner:
De längre versionerna har ytterligare grepp i porösare grundmaterial.
Automatisk funktion:
Pluggens funktion aktiveras automatiskt oavsett material. För ett brett utbud av användningsområden.
Enkel positionering:
Den anpassade öppningen möjliggör enkel aktivering av skruven och en säker installation av pluggen.
Två nylonsorter:
Två nylonsorter i en för ännu fler användningsområden och laster i massiva och ihåliga grundmaterial.
Ingen irriterande rotation:
Ingen irriterande rotation av pluggen i borrhålet under installationen tack vare det distinkta rotationsskyddet.
fischer DuoPower
En kombination av kraft och intelligens

DuoPower

Produktfördelar

  1. Korta plugglängder möjliggör snabb montering utan att borra djupt. 
  2. Kombinationen av mjukt och hårt nylon möjliggör ett optimalt anpassat inskruvnings- och åtdragningsmoment. 
  3. Röda expansionsvingar ger säker spridning och extra säkerhet till pluggen. 
  4. Pluggen av högkvalitativ nylon aktiverar automatiskt rätt funktion för permanent och säkert montering oavsett grundmaterial. 
  5. Den tunna kragen hindrar pluggen från att glida in borrhålet. 

Funktioner för DUOPOWER i olika grundmaterial

Intelligenta automatiska funktioner oavsett grundmaterial.

Expansion

Intelligenta automatiska funktioner oavsett grundmaterial. 

Vikning

Intelligenta automatiska funktioner oavsett grundmaterial.  

Knytning

DUOPOWER i lång version

Produktfördelar

  1. Funktionszon I: Pluggspetsen sprids i två riktningar för högre utdragskrafter i porösa grundmaterial.
  2. Funktionszon II: Spridningselementet sprider sig vid en 90 ° vinkel mot zonerna I och III och säkerställer optimal skruvguidning. 
  3. Funktionszon III: pluggens bakre del viks eller sprider sig, beroende på grundmaterialet. 

Funktioner DUOPOWER lång version i grundmaterialet

Den långa versionen har ett extra grepp för porösa grundmaterial.  

Den långa versionen har ett extra grepp för porösa grundmaterial.  

Den långa versionen har ett extra grepp för porösa grundmaterial.  

Användningsområden för DUOPOWER

Garderober

Räcken

Skåp

Dörrar

fischer DuoLine

DuoPower är en av fem medlemmar i DuoLine-familjen. Den universala pluggen anpassar sig automatiskt oavsett grundmaterial och gör varje montagearbete till en enkel match. Den funktionsorienterade deisgnen gör DuoLine-medlemmarna till de kraftigaste produkterna i klassen. Se och lär er mer om fördelarna med DuoLine-sortimentet.  

Läs mer här

cd-cd44994c-qggdm