Sökord
Plugg för infästning av isoleringgskivor i betong, murverk och panelbyggmaterial.

Cellplastspik

De olika grundmaterialen, isoleringstyperna, tjocklekarna och brandskyddskraven betyder att rätt infästning krävs för installationen. fischer erbjuder olika isoleringsdorn och stödskivor av plast och metall för en ekonomisk och säker infästning tillsammans med plugg, skruvar och hållklämmor.
sc93-delivery-1