Täckbricka

Justerat täcklock för fischers isoleringsdiskar DHM och DHM A2.

Högkvalitativa täcklock som tillbehör för fischers metallisoleringsdorn DHM och DHM A2.

Produktbeskrivning

Fördelar
  • fischer ADK är ett täcklock som används där det ställs högre designmässiga krav.
  • Dessutom skyddar fischer ADK täcklock mot damm och fukt.
  • Ytans design matchar perfekt lätta byggskivor av träull.

Tillgängliga produktvarianter


0

Montageanvisning

Funktionsmåde
  • fischers täcklock ADK placeras för hand på pluggskivan av fischer isoleringsinfästning.
fe80::28c1:16c6:f52e:7ce6%5