Pistolskummet med den optimala doserbarheten

Pistolskum Premium PUP 750

fischer Premium PUP 750 B3 är ett fogskum som är perfekt för fogning och isolering av fönsteranslutningsfogar och påfyllning av anslutningsfogar på dörrkarmar, färdiga element, vägganslutningar, vägggenomföringar och hålrum. Pistolskummet karakteriseras av sin höga ljudisolering. Pistolskummet är lätt att dosera, möjliggör enkel fyllning och isolering, och försäkrar optimal materialanvändning. Den beiga fischer PUP 750 B-fördelaren har fast ventil som erbjuder högsta säkerhet mot blockeringar och gasförlust under till exempel sjötransport. Skyddshanskar ingår.
ProduktvarianterDownload of image data

Produktvarianter

1 Produktvarianter (s)
Språk som finns på patronen
Innehåll
Förpackning
Antal
GTIN (EAN-Code)
Visade 1 av 1 variant (er)

Fördelar/produktbeskrivning

Ansökan och godkännande

Monteringsanvisningar

Dokument för hämtning

sc10-cd-2