Takankare FEH

Metalexpander för användning vid takinstallationer med lättvikt, snabbt arbete och flexibla användningsområden.

Produktbeskrivning

Fördelar
  • Stor bred ögla möjliggör flexibel användning.
  • Lång expansion genom borrhålet möjliggör infästning också i mjukare betong och tegel.
  • Enkel att demontera.

Tillgängliga produktvarianter


0

Applikationer och godkännande

  • Innertak
  • Enkel infästning av krokar
  • Betong
  • Massiv tegel
* Du kan hitta detaljerad information om byggmaterial i registreringsdokumentet.

Montageanvisning

Funktionsmåde
  • Mindre expansion.
  • För innertak.
  • För inomhusbruk.
fe80::34f9:1358:f52e:7ce6%5