Sökord
Mekaniska infästningslösningar för tunga laster

Stålankare

Stålankare är mekaniska infästningar för tunga laster i betong. Infästningar för sprucken eller icke-sprucken betong, både inomhus och utomhus (eller i övriga rostutsatta miljöer) med specifika krav för brand- eller seismiska godkännanden kräver högkvalitativa lösningar som är specialgodkända och kontrollerade för det specifika användningsområdet. fischer erbjuder optimala infästningslösningar med olika funktioner för en mängd användningsområden. Samtliga produkter ger högsta installtionsenkelhet och lastbärande kapacitet - vilket i förlängningen innebär högsta säkerhet.
sc93-delivery-1