Det installationsvänliga slagankaret för olika infästningar

Spikexpander

sc10-cd-1