FiXperience
Beräkningsprogrammet FIXPERIENCE
FiXperience
fischer Design Software FIXPERIENCE ger dig ett säkert och pålitligt stöd när du beräknar dina projekt, oavsett om du är konstruktör eller hantverkare. FIXPARIENCE är konstruerad modulärt och användbar för en mängd olika applikationer. Med hjälp av det användarvänliga beräkningsprogrammet kan infästningar utformas enkelt, snabbt och säkert. Genom överväganden av de avgörande internationella standarderna uppfyller programvaran alla förutsättningar för global användning. Beräkningar har aldrig varit så enkelt!

Den nya modulära strukturen i programmet inkluderar en ingenjörs programvara och speciella applikationsmoduler. Därmed kan du planera kompletta projekt och individuella applikationer riktade och kostnadsoptimerade. 

 

Till systemkraven  

Beräkningsprogrammet FIXPERIENCE

C-FIX

Programvara för infästningsberäkningar, stål och kem i betong, samt kemisk infästning i murverk. 

Till C-FIX programvara

FACADE-FIX

För beräkningar av infästning för fasadinfästningar i träskonstruktioner. 

Till FACADE-FIX programvara


INSTALL FIX

För beräkningar av installationssystem. 
 

MORTAR-FIX

För att beräkna åtgången av ankarmassa.

Till MORTAR-FIX programvara

RAIL-FIX

Lösningen för snabb dimensionering av räcken på balkonger och trappor både inom- och utomhus.

Gå till RAIL-FIX software


REBAR-FIX

För att beräkna efterinjekterad armering i betong. 
 

Till REBAR-FIX programvara


WOODFIX

För att snabbt och enkelt beräkna träkonstruktioner med fischer träskruv. 

 

Till WOOD-FIX programvara


C-FIX

Konstruktionsprogrammet för stål- och kemankare i betong och murverk.

Fördelar:

 • Programvaran är självinstruerande och enkel att hantera.
 • Multipel design visar den mest ekonomiska lösningen. 
 • Alla standardiserade europeiska profiltyperna är tillgängliga. 
 • Resultaten visas enkelt i resultatöversikten.  
 • Rådande designstandarder implementeras. 
 • Rätt ankarlängd beräknas och visas automatiskt. 
   

Till nedladdning och systemkrav

RAIL-FIX 

Är lösningen för att snabbt dimensionera räcken för balkonger och trappor såväl inom- som utomhus.

 

Fördelar:

 • Statisk verifiering av räcket är möjligt, inklusive räcke, stolpar och svetsningar i enlighet med EN 1993-1.
 • Påverkan av vindlaster bestäms och beräknas efter gällande regelverk. Vindlastzonen kan matas in direkt eller bestämmas automatiskt genom att ange postnumret.
 • Effekten av alla laster bestäms och används efter gällande föreskrifter.
 • En verifierbar utskrift med alla nödvändiga detaljer kompletterar programmet. 
   

Till nedladdning och systemkrav

REBAR-FIX

För att beräkna efterinjekterad armering i betong.

 

Fördelar:

 • Appen innefattar brandskyddsklassning i enlighet med EN 1992-2.
 • Statiska verifikationer i enlighet med EN 1992-1 är möjlig. 
 • Det multifunktionella urvalet i fischer Rebar-fix gör det möjligt att beräkna en eftermonterad anslutning av cementförstärkning med ändanslutningar eller skarvar. 

Till nedladdning och systemkrav

INSTALL-FIX 

Appen för att beräkna installationssystem.

 

Fördelar:

 • Upptill tio olika standardlösningar, inkl. konsoler, ramar och kanaler som kan väljas i en snabbvalsflik.   
 • Alternativt kan utformningen av mer komplicerade system göras genom att välja önskat installationssystem.
 • Det är möjligt att dirket lägga in extra laster från t.ex. luftkanaler, kabelstegar eller att bara fritt definiera punktlaster eller linjära laster.
 • Utöver en överskådlig rapport genererar programmet också en materiallista över produkter som är nödvändiga för det valda systemet eller för att fullfölja konstruktionen.
   

Till nedladdning och systemkrav

MORTAR-FIX

Appen för att beräkna hur mycket ankarmassa som går till det aktuella projektet.

 

Fördelar:

 • Det är lätt att beställa exakt så mycket massa som du behöver. 
 • Det är enkelt att se hur mycket ankarmassa som går åt för varje montage. 
   

Till nedladdning och systemkrav

WOOD-FIX

För att enkelt beräkna dina montage i trä, som t.ex. takisolering eller sammanfogningar/förstärkningar av bärande träkonstruktioner. 

Fördelar: 

 • En modul för att dimensionera infästning av takisoleringssystem.
 • Rätt vind- och snölast kan anges direkt eller göras automatiskt genom att ange postnumret.
 • Designen görs efter ETA [European Tecnical Assessment - Europeiskt tekniskt godkännande] och DIN EN 1995-1-1 (eurokode 5) med tillhörande nationella applikationsdokument.

Till nedladdning och systemkrav

FACADE-FIX

Den bästa lösningen för att snabbt och enkelt utforma fasadinfästning i trä. 

 

Fördelar:

 • Du kan välja mellan förvalda fasadmaterial. 
 • Det är också möjligt att lägga in egna material samt laster. 
 • Effekten av vindbelastning på byggnaden bestäms och används efter gällande föreskrifter. Vindbelastningsområdet kan anges direkt eller automatiskt genom att ange postnumret.
   

Till nedladdning och systemkrav

Systemkrav 

Arbetsminne: Min. 2048 MB (2 GB)

Operativsystem: Windows Vista® (Service Pack 2) Windows® 7 (Service Pack 1) Windows® 8 Windows® 10
Anmärkningar: De faktiska systemkraven varierar beroende på systemkonfigurationen och operativsystemet.

Notera till Windows® XP: Microsoft har slutat stöd från operativsystemet Windows® XP i april 2014. Av denna anledning finns inga uppdateringar etc. från Microsoft. Därför har uppdateringar från fischer-gruppen för det här operativsystemet upphört.

Nedlastninger

Individuell Offline-installation (CD-version)

Den här versionen innehåller en komplett cd-version, som alltid får en uppdatering när mjukvaran får en uppdatering. Därför kan du hålla FIXPERIENCE aktuell om datorn med programvaran inte kan anslutas till internet. Vi rekommenderar denna typ av nedladdning för enskilda positionsdatorer som inte kan anslutas till internet.

Hämta offlineinstallation

MSI Network-paket för administratörer (nätverksversion)

Den här versionen är avsedd för nätverksadministratörer som rullar ut programvaran i sitt nätverk med den eller arbetar med terminalservrar.

Hämta MSI Network-paket 

Online Installer (enskild positionsversion)

Den här versionen innehåller den nya FIXARIENCE " Web-Installer ". Nedladdningsstorleken uppgår endast till 14 MB. & Nbsp; Under installationen laddas ytterligare nödvändiga komponenter från fischer-servern. Om du väljer att ladda ner även CAD-offline-modulen, ökar nedladdningsstorleken till ca. 540 MB. Om det alltid integrerade CAD-nätläget är tillräckligt rekommenderar vi alltid att du använder den mindre nedladdningsstorleken. Vi rekommenderar denna typ av nedladdning för enskilda dator, som alltid kan anslutas till internet.

Hämta enskild platsversion

Systemkrav

Huvudminne: Min. 2048MB (2GB)

Operativsystem: Windows Vista® (Service Pack 2) Windows® 7 (Service Pack 1) Windows® 8 Windows® 10

Observera: De faktiska systemkraven kan variera baserad på systemkonfiguration och operativsystem. 

För Windows® XP: Microsoft har stoppat stödet för operativsystemet Windows® XP i april 2014. På grund av detta blir det inte längre några uppdateringar från Microsoft. Därför har stödet för detta operativsystem även stoppats av fischer.

cd-cd44994c-8g982