Monteringstillbehör

Gängstång G / gängstift GS (40)

Skruvstift STST med bit-huvud (17)

Manuell insättningsverktyg HED för skruvstift (1)

Vantskruv SPS, bult vänster/höger BLR (4)

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8